вторник, 29 септември 2015 г.

Есенно

Листата ми напомнят месеца, сезона,
и въпреки, че още са така зелени,
така красиви, останали на клона,
в тънкия гръбнак пак спуска се студено.

И нежно с пръсти ги докосвам по сърцето.
Нашепвам им как приказно бе миналото лято..
А те при мен остават. Остават ми в ръцете.
Мечтаещи за нова пролет
във полета
на своето червено ято.

29.09.2015