неделя, 20 май 2012 г.

София На Живо

(на Дани :] )

Б езкрайност. Отдавна те мечтая!
л ипсваше, но вече преболя.
а днес те търсех, без дори да зная!
г ледах лудата танцуваща тълпа..
о пиянени, разбъркани хора.
д али не бях един от тях?
а днес те търсех и за теб говорех..
р искувах после дълго да мълча.
я сно беше. Плени ме за секунди.

т олкова безшумна красота!
и всичко беше лудо и безумно!

ч е не повярвах на нощта..
е два разминати, един от друг вървяхме. 

т ръгвайки си, се реших да се обърна!
е двам реших, но щом видях те

и щом видях те.. и се върнах
м исълта ми беше в твоите очи.
а сърцето ми не знам къде е..
!

20.05.2012

Няма коментари:

Публикуване на коментар