вторник, 16 август 2011 г.

2-3 думи


Зная, че пиша доста скучно и сиво.
Все любов и луна, и звездите, и трепет..
Ала все не достига и все не достига!
Хем я давам.. и давам я с шепи!

От сърцето.. а понякога хрумка ненужна -
тук на някого мила, там на другия чужда..
Пък понякога просто 2-3 думи под рима
без смисъл дори, без чувства да има.

Тук зад думите мога
да се върна към себе си.
Да направя тревога,
да прелитам във времето!
Да мечтая за влюбване,
да те губя в поемите!
Да събирам изгубени
части от времето..

Да те трогна,
зарадвам
или пък засмея..
Поне за момент те завладея..
После всичко остава на листа.
Чувства.. със няколко спомена бистри.

Кого би посочил, ако бе диригент?
Сега.
Тук.
Точно в този момент.
Дори временно..
Какво би откраднал
за себе си?

16.08.2011

Няма коментари:

Публикуване на коментар