вторник, 18 юни 2013 г.

Не мога..

Н е мога винаги да ти говоря с думи..
е динственото е тогава да мълча.

м ълчание, изречено наум -
о ткраднато-взаимна тишина.
г оворещи, дълбоко-цветни ириси,
а морфна мисъл в неизмерното.

б езграничните желания намират се!
е дногамните ни пориви се следват!
з абързаният пулс на чувствата..

т рептенето в интимна тишина!
е дно усещане, допуснато,
б и стигнало до края на света!
!

18.06.2013

1 коментар: